LINLOMARINA

Lue tämä: Vakava polttoainevuoto satamassa

Linlon satamassa on reilun kuukauden aikana havaittu ainakin 4:nä eri ajankohtana suuri öljylautta joka on levinnyt A-, B-, C- laiturien ympärillä.  Kyseessä on dieselöljy joka ajoittain vuotaa jonkun jäsenemme veneestä.
Olemme kahdesti aikaisemmin kehottaneet jäsenemme tarkistamaan oman veneensä tilan vuodon lopettamiseksi – kehoituksesta huolimatta kaikki jäsenemme eivät ole ryhtyneet tarkistamaan ja polttoainetta on vuotanut mereen.
Haluamme huomauttaa jäsenemme siitä, että polttoainevuoto on erittäin haitallista meren eläville ja muodostaa suuren paloturvallisuusriskin satamassa jossa veneet ovat tiiviisti yhdessä ja mahdollinen palo aiheuttaisi suuren luokan aineelliset vahingot.

Satamayhdistys Linlo Marinan velvollisuus on huolehtia sataman turvallisuudesta ja jos toistuvista kehoituksista huolimatta jäsen ei ryhdy vaadittuihin toimenpiteisiin vuodon tyrehdyttämiseksi annamme asian tutkittavaksi ulkopuoliselle taholle ja laiminlyönnin seurauksena
venepaikan menettäminen.

Tarkista nämä kohdat veneestäsi:

1. Onko veneessäsi havaittavissa dieselpolttoaineen haju ?
2. Oletko pannut merkille, että polttoainetta kuluu normaalia enemmän.
3. Jos sinulla on pääsy veneesi pilssiin, tutki onko polttoainetta pilssissä tai onko dieselhajua havaittavissa.
4. Tutki moottoritilassa  polttoaineletkun ,suodattimen, liittimet, vedenerotussuodattimen, huohotusputken liitin sekä polttoainesäiliö.
5. Monessa veneessä on joko automaattinen tai manuaalinen pilssipumppu. Käytä pumppua 15-30 sekuntia ja tarkista tuleeko sieltä muuta kuin vettä. Myös pelkkä dieselhaju tyhjennyksen aikana kielii vuodosta.

Jos havaitset vuotoa veneessäsi ryhdy heti korjaustoimiin ja ilmoita viasta Linlo Marinan puheenjohtajalle Rolf Ekholm:lle ( puheenjohtaja@linlomarina.fi , puh: 044 305 2203 tai Laituri- ja telakointivastaavalle Petri Mäkeläiselle ( venepaikat@linlomarina.fi ), puh: 044 305 2207.

Jos tarvitset teknistä apua veneesi tarkistamisessa, autamme siinä mielellämme.

Nyt kehoitamme jokaista tarkistamaan veneensä mahdollisimman pian ja ryhtymään tarvittaviin korjauksiin vuodon tyrehdyttämiseksi.