LINLOMARINA

JOS ET PÄÄSE VARTIOON

  • Ilmoita vartiopäällikölle sähköpostilla. Soita/jätä viesti vastaajaan, jos este tulee samana päivänä.
  • Hoida itse paikalle sijainen
    • Esim. perheenjäsen tai muu luotettava täysi-ikäinen henkilö. Ilmoittautuneiden tuuraajien yhteystietoja löytyy alta.
    • Tai sovi itse vartiovuoron vaihdosta jonkun toisen vartijan kanssa

Vartiovuorojen tuuraajien yhteystiedot

Sijaiset ovat ilmoittautuneet yksityishenkilöinä, yhdistys ei järjestä eikä ole vastuussa sijaistoiminnasta.

Huom. huolehdi että sijaisella on avaimet laiturille / telakka-alueelle vartiovuoron aikana.

Jussari      0400 388063

Kuokkanen    040 7693708

Loikkanen    040 5278918

Paulat       045 6703733

Vuorenmäki   041 5758826