LINLOMARINA

Muutoksia satamakäytäntöihin 2024

Tuleva veneilykausi 2024 tuo muutoksia ja poikkeuksia Linlo Marinan satamakäytäntöihin. Poikkeukset koskevat sekä laituri- että telakkapaikan haltijoita heti keväästä alkaen. Pyydämme huomioimaan jo nyt tulevat rajoitteet mm. vesillelaskua suunnittelussa.

  1. Laiturien ja poijujen kiinnityskettinkien vaihto. 

Viime marraskuussa tehtiin laaja kunnossapitotarkastus sataman kaikkiin kiinnityskettinkeihin. Isossa osassa kettingeistä havaittiin merkittävää kulumaa. Turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi satamayhdistyksen hallitus on päättänyt vaihtaa kaikki kuluneiksi tai erittäin kuluneiksi luokitellut kettingit. 

Korjaustyöt aloitetaan heti keväällä jäiden lähdön jälkeen ja aiheuttaa merkittäviä rajoituksia veneiden sijoitteluille laituripaikoille. Laiturien ja poijujen kiinnityskettinkien vaihdon takia monet venepaikat asetetaan käyttökieltoon kunnes kyseisen laiturin tai laiturin osan kiinnityskettingit ja paikkoihin liittyvät poijut on vaihdettu. Jään lähtöaika ja suuren työmäärän takia emme pysty arvioimaan projektin kestoa, mutta työn edetessä tiedotamme venepaikkahaltijoille sitä mukaan kun laituripaikkoja vapautuu käyttöön. Tämä tarkoittaa sitä, että osa veneistä voidaan kiinnittää laitureihin huomattavan myöhään alkukesällä. Käyttökiellossa olevat paikat tullaan merkitsemään ja työn etenemisestä tiedotetaan.Yhdistys ei pysty tarjoamaan tilapäisiä paikkoja niille veneille, joiden paikat ovat kunnostustyön takia käyttökiellossa. Kunnostustyö tehdään monena eri päivänä ja koskee tavalla tai toisella kaikkia laitureita ( Huoltolaituria, A-F laitureita ).

2.  Muutoksia vartiointiin.

Viimeaikaisten varkaustapausten takia satamayhdistys ottaa käyttöön uuden vartiointikäytännön satamassa. Vartioinnista tulee ympärivuotinen. Vartiointi muuttuu niin, että pääsääntöisesti ainoastaan yksi paikka on varattavissa vartiovuorolle. Veneilykauden lopun pimeinä öinä vartiossa on kaksi henkilöä. Telakointikauden aikana vartioinnista vastaa yksi henkilö. Suosittelemme kuitenkin että vuoron varannut ottaa mukaansa toisen henkilön. Näin saamme kattavan vartioinnin ympärivuotiseksi. Julkaisemme tarkemman vartiointisuunnitelman ja tarvittavat muutokset sekä ohjeet Vantti järjestelmään pian.

3. Vedenjakelu satamassa.

Tulevana veneilykautena 2024 vesi kytketään alueella käyttöön kun yöpakkaset loppuvat eikä ole enää vaarana järjestelmän rikkoontumisesta jäätymisen takia. Satamayhdistys tiedottaa sähköpostitse avaamisajankohdan. Vastaavasti syksyllä pesuveden ja talousveden jakelu loppuu viimeistään 30.10.2024. Myös septi- ja pilssityhjennyspumppu poistetaan käytöstä samana ajankohtana.

4. Vuoden 2024 suunnitellut talkoot.

Tulevana kevätkaudella järjestämme satamassa talkoot, joihin toivomme runsaasti väkeä. Muun muassa B-laituri pidennetään n. 10m jatkeella ja asennetaan kaksi uutta kävelyaisaa. Kohdassa 1 mainittu kiinnityskettinkien vaihto on suuri projekti ja se vaatii myös runsaasti talkootyövoimaa, joskin pienempiä ryhmiä kerrallaan. Hyvällä talkooaktiivisuudella jäsenistö voi nopeuttaa työn valmistumista ja veneiden vesillelaskua. Syksyllä veneilykauden loputtua on suunnitteilla laituriramppien kunnostustyö. Rannassa oleva kaistale saa betonivahvistuksen ramppien alle ja näihin parannustöihin kutsumme väkeä asennustöihin.

5. Yhteislaskupäiviä ei järjestetä 2024.

Keväällä 2024 yhdistys ei järjestä veneiden yhteislaskuja siitä syystä, että laiturien käyttöönoton aikataulu on riippuvainen niin jäiden lähdöstä kuin kettinkien vaihdon etenemisestäkin. Jokainen tilaa nostoja suorittavalta yritykseltä itse.

Tagged on: